Logotip elaborat pentru compania Conta.
Sfera de activitate – contabilitate și audit