Logotip elaborat pentru compania Sildum.
Sfera de activitate – Arhitectură, design interior