Politica de confidențialitate


Termeni și condiții

In conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, SRL „Purple Media”, IDNO: 1016600039211, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. N. Testemițeanu, 20/1, ap. 31, e-mail: hello@old.purple.md, tel. 078 252 255 (denumită în continuare – Prestator), intenţionează să administreze, să colecteze, să înregistreze, să stocheze și să utilizeze (împreuna „Prelucreze”) datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Legea, termenii şi condiţiile descrise mai jos.

Prin bifarea căsuței „Am citit si sunt de acord cu Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate”, în calitate de potențial client, î-mi exprim consimţămantul în vederea Prelucrării datelor mele cu caracter personal, după cum urmează:

1. Prelucrare

SRL „Purple Media” intentionează sa prelucreze următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. numele şi prenumele;
 2. numărul de telefon mobil;
 3. adresa email.

2. Scopul

SRL „Purple Media” va Prelucra datele personale în scopul identificării Dvs. ca potențial client, pentru adresare într-o manieră politicoasă, adresa electronică pentru a trimite condițiile tehnice sau altă informație discutată, numărul de telefon pentru a stabili întrevederi sau a discuta obiectul contractului.

3. Destinatari

Datele personale pot fi accesate de angajaţii organizației „Purple Media” SRL, în conformitate cu atribuţiile specifice funcţiei lor şi cu regulamentul intern al societății.

4. Durata

SRL „Purple Media” intenţionează să Proceseze datele personale pe o durată de 30 /treizeci/ zile, după care vor fi distruse.

5. Drepturi

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 133 din 08.07.2011, sunteţi informat că aveţi urmatoarele drepturi în legatură cu Prelucrarea de către SRL „Purple Media” a datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor personale, precum şi cu privire la datele care fac obiectul Prelucrării și a originii acestor date;
 • Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal;
 • Dreptul de intervenenţie (rectificare, blocare, stergere, actualizare) asupra datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de obiecţie cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin mijloace automate;
 • Dreptul de a consulta registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal;
 • Dreptul de a înainta plangere Centrului National pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal precum şi de a se adresa instanţei, pentru atacarea deciziilor operatorului SRL „Purple Media”, în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011.
  • În cazul în care doriţi să vă exercitaţi oricare din aceste drepturi, puteţi să trimiteți o cerere pe adresa electronică hello@old.purple.md.
  • In cazul în care refuzaţi să vă daţi consimţamantul în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informăm că SRL „Purple Media” nu va putea realiza scopul indicat mai sus.
Data intrării în vigoare: 21 februarie 2018.