Termeni și condiții

Aflați mai multe despre drepturile și restricțiile Dvs. de utilizare față de informația Dvs. personală, scopuri educaționale și de divertisment.

 

Acești Termeni de utilizare (în continuare „Termenii și condițiile de utilizare”) explică utilizarea de către Dvs. a tuturor site-urilor web operate de către Purple Media S.R.L. (în continuare „Purple”), inclusiv site-ul web prezent purple.md (în continuare „Site-ul”), oferit către Dvs. în scopuri informative, educaționale și de divertisment. Citiți cu atenție acești Termeni și condiții de utilizare.

Acești Termeni și condiții de utilizare constituie un acord obligatoriu între Dvs. și PURPLE privind utilizarea de către Dvs. a Site-ului. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții de utilizare și Politica de confidențialitate a acestuia. Dacă nu sunteți de acord cu nicio prevedere a acestor acorduri, aveți tot dreptul să nu utilizați Site-ul.

1. Modificări privind termenii de utilizare

PURPLE poate, la discreția sa exclusivă și absolută, să modifice din când în când acești Termeni și condiții de utilizare PURPLE va posta o copie a acestor Termeni de Utilizare, după ce au avut loc modificările, pe site https://purple.md/termeni-si-conditii/. Continuarea utilizării de către Dvs. a Site-ului reprezintă acordul Dvs. de a respecta acești Termeni de utilizare chiar dacă au fost modificați. Dacă vă opuneți oricăror astfel de modificări, recursul Dvs. exclusiv va fi încetarea utilizării Site-ului.

2. Proprietatea

Conținutul de pe Site, inclusiv, fără limitare, texte, software, scripturi, grafică, fotografii, sunete, muzică, videoclipuri, caracteristici interactive și altele asemenea (în continuare „Conținut de bază”) precum și anumite alte denumiri, logo-uri și materiale afișate pe Site, care constituie mărci comerciale (denumite în continuare „Mărci”), sunt deținute de către sau licențiate de PURPLE și sunt supuse drepturilor de autor, mărcii comerciale și altor drepturi de proprietate intelectuală din Republica Moldova și legilor internaționale.

3. Politica de confidențialitate

Sunteți de acord că PURPLE poate utiliza orice informații pe care acesta le obține despre Dvs. în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate.

4. Frauda

PURPLE își rezervă dreptul, dar nu își asumă nicio obligație, să raporteze în mod activ și să urmărească fraudarea reală și suspectată a cardului de credit. PURPLE poate, la discreția sa, să solicite o autorizare suplimentară de la Dvs., cum ar fi confirmarea prin telefon a comenzii Dvs. și a altor informații. PURPLE își rezervă dreptul de a anula orice comandă dacă există suspiciuni de fraudă. PURPLE capturează anumite informații în timpul procesării comenzii, inclusiv ora, data, adresa IP și alte informații care vor fi folosite pentru a localiza și identifica persoanele care comit fraudă. În cazul în care o comandă este suspectată a fi frauduloasă, PURPLE își rezervă dreptul, dar nu își asumă nicio obligație, de a transmite toate înregistrările, cu sau fără citație, tuturor agențiilor de aplicare a legii și companiei care a eliberat cardul de credit, pentru investigarea fraudelor. PURPLE își rezervă dreptul de a coopera cu autoritățile pentru a urmări penal infractorii și pentru a se asigura că legea este respectată.

5. Legături către alte site-uri web

Site-ul poate conține linkuri către site-uri Web terțe sau resurse Internet care nu sunt deținute sau controlate de către PURPLE. Oferirea unui link către orice alt site Web sau resursă de Internet este destinată confortului Dvs. și nu înseamnă neapărat aprobarea de către PURPLE a unui astfel de site sau a unei alte resurse Web sau a conținutului acestuia. PURPLE NU ESTE RESPONSABIL PENTRU DISPONIBILITATEA UNOR SITE-URI WEB TERȚE SAU A RESURSELOR SALE, ȘI, TOT AICI,  PURPLE NU GARANTEAZĂ ȘI NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE CONȚINUT, INFORMAȚIE, SOFTWARE, MATERIALE SAU PRACTICI ALE ACESTOR SITE-URI TERȚE SAU A RESURSELOR LOR, INCLUSIV, A PRODUSELOR SAU SERVICIILOR PUBLICATE SAU OFERITE DE CĂTRE O PARTE TERȚĂ, PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SAU PRIN INTERMEDIUL ORICĂROR ASTFEL DE  SITE-URI LEGATE ÎNTRE ELE.

6. Renunțare la răspundere.

Dvs. sunteți de acord în mod expres că utilizarea Site-ului este pe propriul Dvs. risc și responsabilitate. SITE-UL ESTE FURNIZAT PE BAZĂ de „CA ATARE” SI „CA DISPONIBIL”. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA ÎN VIGOARE, PURPLE EXCLUSIV DECLINĂ TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU O UTILIZARE SPECIFICĂ SAU SCOP, PRECIZIE ȘI NEÎNCĂLCARE DE CONDIȚII), CU PRIVIRE LA SITE. Fără a limita cele menționate anterior și ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, PURPLE NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE FAȚĂ DE:

  1. ORICE ÎNTRERUPERE A TRANSMITERII CĂTRE SAU DE PE SITE;
  2. ORICE BUGURI, VIRUSURI, TROJA, ETC, CARE POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI DE CĂTRE UN ALT TERȚ;
  3. PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ DE ORICE FEL CA REZULTAT AL UTILIZĂRII UNUI CONȚINUT POSTAT, EXPEDIAT PRIN EMAIL, TRANSMIS ș.a.m.d. CARE A FOST FĂCUT DISPONIBIL PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI.
7. Limitarea răspunderii

ÎN NICI UN CAZ, PURPLE NU VA FI RESPONSABIL SUB ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII (ÎN CONTRACT, PENALIZARE, STATUTAR SAU ALT GEN) PENTRU ORICE GEN DE DAUNE INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, DERIVATE SAU EXEMPLARE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNELE PENTRU PIERDEREA VENITURILOR, PROFITURILOR, BUNĂVOINȚEI, UTILIZĂRII, DATELOR SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE A FOST ADUSĂ LA CUNOȘTINȚĂ SAU CUNOSCUTĂ DIN TIMP).

8. Excluderi și limitări.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor garanții sau limitarea sau excluderea răspunderii pentru daunele accidentale sau consecutive. În consecință, este posibil ca unele dintre limitările de mai sus și renunțările să nu fie valabile pentru Dvs. PURPLE nu poate, din punctul de vedere al legii aplicabile, să renunțe la orice garanție implicită sau să-și limiteze obligațiile, domeniul de aplicare și durata acestei garanții și extinderea răspunderii a PURPLE este minimul permis de legea aplicabilă.

9. Despăgubiri.

Aveți dreptul să vă despăgubiți, să vă apărați și să vă protejați de orice și oricare dintre revendicările, de bază și de afiliații săi și de la oricare dintre ofițerii, angajații, directorii, acționarii, agenții, partenerii, licențiatorii, succesorii și asociații „Purple” datorii, daune, pierderi, costuri, cheltuieli, taxe (inclusiv onorariile și costurile avocaților rezonabili) pe care aceste părți le pot suporta în urma sau care rezultă din (a) orice informații pe care le furnizați companiei PURPLE; (b) utilizarea de către dvs. a Site-ului; sau (c) încălcarea acestor Termeni de utilizare. PURPLE își rezervă dreptul, pe propriile resurse, de a-și asuma apărarea exclusivă și controlul oricărei informații supuse altfel de despăgubire de către dvs., caz în care veți coopera cu PURPLE în afirmarea oricărei protecții disponibile.

10. Forța majoră.

Fără a limita cele expuse mai sus, în niciun caz PURPLE nu va fi tras la răspundere pentru orice întârziere sau eșec în performanță datorat în întregime sau parțial, oricăror acte de natură, forțe sau cauze dincolo de controlul său rezonabil, incluzând, fără limitare, defecțiuni ale echipamentelor Internet, defecțiuni ale echipamentelor de telecomunicații, defecțiuni ale altor echipamente, bugs, eșecuri de energie electrică, greve, conflicte de muncă, revolte, insurecții, tulburări civile, concedierea cadrelor de muncă sau materiale, incendii, inundații, cutremure, furtuni, explozii, război, acțiuni guvernamentale, ordine ale instanțelor sau tribunalelor interne sau străine, neexecutarea obligațiilor unor părți terțe sau pierderea sau fluctuațiile de căldură, lumină sau aer condiționat.

11. Încetarea.

PURPLE poate întrerupe sau suspenda accesul la Site imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, dacă Dvs. încălcați careva din prevederile din Termenii de utilizare. În cazul unei astfel de denunțări, dispozițiile privind despăgubirile stabilite mai sus vor fi luate în calcul.

12. Arbitraj.

Dvs. și PURPLE sunteți de acord că vom rezolva toate disputele dintre noi prin arbitrajul obligatoriu și definitiv, în locul procedurilor judiciare. Dvs. și PURPLE renunțați la orice drept la un proces juridic al oricărei reclamații. Toate controversele, reclamațiile, cererile reconvenționale sau alte litigii apărute între Dvs. și PURPLE referitoare la Site sau la acești Termeni de utilizare (fiecare în parte „Reclamație”) vor fi înaintate pentru arbitraj obligatoriu în conformitate cu Regulile Asociației Moldovenești de Arbitraj. Decizia arbitrului în orice astfel de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru părți și poate fi executată în orice instanță competentă. Părțile sunt de acord că arbitrajul va fi păstrat confidențial și că existența procedurii și a oricăror elemente ale acesteia (inclusiv, orice memorii, înscrisuri, documente sau alte dovezi prezentate sau schimbate și orice mărturie sau alte depuneri verbale) nu vor fi divulgate dincolo de procedura arbitrală, cu excepția cazului în care acestea pot fi solicitate în mod legal în procedurile judiciare legate de arbitraj sau de regulile și reglementările aplicabile ale autorităților de reglementare a securității sau ale altor agenții guvernamentale.

Este posibil să nu acționați ca un reprezentant de clasă sau un avocat general, și nici să participați ca membru al unei clase de reclamanți, în legătură cu orice reclamație. Reclamațiile pot să nu fie arbitrate pe o clasă sau pe o bază reprezentativă. Arbitrul poate decide numai reclamațiile individuale ale Dvs. și / sau care aparțin lui PURPLE. Arbitrul nu poate să consolideze sau să adere la reclamațiile altor persoane sau părți care ar putea fi într-o situație similară.

Această secțiune limitează anumite drepturi, inclusiv dreptul de a menține o acțiune în justiție, dreptul la un proces al juriului, dreptul de a participa la orice formă de reclamație clasică sau reprezentativă, dreptul de a se angaja în descoperire, cu excepția celor prevăzute în Legislația Republicii Moldova, și dreptul la anumite căi de atac și forme de scutire. Alte drepturi pe care le aveți Dvs. sau PURPLE în instanță, de asemenea, pot să nu fie disponibile în arbitraj.

13. Dispoziții generale.

Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile Republicii Moldova, fără a aduce atingere oricăror reguli sau dispoziții privind conflictele de legi. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni de utilizare este ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni de utilizare și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase. Eșecul companiei PURPLE de a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termeni de utilizare nu va fi considerat o renunțare la acest drept sau la o prevedere. Acești Termeni de utilizare, Politica de confidențialitate  care aparțin împreună cu orice alte politici sau reguli publicate în legătură cu Site-ul dat, reprezintă întregul acord exclusiv între Dvs. și PURPLE în privința Site-ului purple.md.

Data intrării în vigoare: 21 februarie 2018.